План зонування території

План  зонування території  (зонінг)  м.Дубно  є  містобудівною документацією, розробленою на всю територію міста на основі генерального плану відповідно  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності», нормативно-правових актів державної влади, а також відповідно документів, що визначають  основні  напрямки  розвитку  міста,  охорони  та  використання  його культурної спадщини, навколишнього природного середовища.
Зонінг  створений  з  метою  регулювання  планування  та  забудови  території міста  з  урахуванням  державних,  громадських  та  приватних  інтересів, раціонального використання території; створення сприятливих умов для залучення інвестицій  у  будівництво  шляхом  забезпечення  можливості  вибору  інвестором найбільш  ефективного  виду  використання  земельної  ділянки  для  містобудівних потреб; забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку міста, взаємоузгодження інтересів громади та інвесторів; забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою; сприяння реалізації завдань  довгострокового  розвитку  міста  з  урахуванням  історико-культурної спадщини та екологічного стану та збереження об’єктів культурної спадщини.
В  «Плані  зонування  території  (зонінг)  м. Дубно»  визначаються  умови  і обмеження  використання  території  міста,  надається  обґрунтування  меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного  будівництва  в  цих  зонах. 
План  зонування  території  (зонінг) м. Дубно містить графічні (Схема зонування території міста) та текстові матеріали, а також додатки, в яких надається інформація з процедурних питань.

Зонінг