Соціальні послуги

УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Набув чинності новий Закон України «Про соціальні послуги». Цей закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізування їх негативного впливу на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але, на превеликий жаль, цей Закон не запрацював з 1 січня 2020 року на повну силу, оскільки Уряд несвоєчасно прийняв підзаконні акти. На сьогодні Уряд почав приймати документи, потрібні для реалізації нового Закону України «Про соціальні послуги».
Постановою КМУ від 1.06.2020 № 587 затверджено Порядок організації надання соціальних послуг. Постановою від 1.06.2020 № 449 затверджено Порядок здійснення моніторингу надання та оцінювання якості соціальних послуг. Постановою КМУ від 3.03.2020 № 185 затверджено Критерії діяльності надавачів соціальних послуг. Постановою КМУ від 1.06.2020 № 429 затверджено Порядок визначення диференційованої плати за надання соціальних послуг. Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419 затверджено Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг. І це ще не весь перелік нормативних документів. Уряду й Міністерству соціальної політики ще є над чим працювати, щоб Закон України «Про соціальні послуги» запрацював на 100 %. Для наших отримувачів соціальних послуг, у зв’язку з уведенням вищезазначених документів змінилися сам підхід та умови отримання соціальних послуг.
Соціальні послуги надаються отримувачам:

 • 1) з бюджетних коштів; 
 • 2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувачів соціальних послуг; 
 • 3) коштом отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Рішення про надання соціальних послуг приймається незалежно від наявності працездатних чи непрацездатних дітей, а залежно від доходу особи, яка претендує на отримання соціальних послуг.
Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII визначено наступне.                  
Соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України. Державні стандарти соціальних послуг та порядок їх розроблення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
Основними напрямками соціальних послуг є соціальна профілактика (запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потрапляння особи/сім’ї в такі обставини), соціальна підтримка (сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин), соціальне обслуговування (мінімізація для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримка їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду).
Надання соціальних послуг у м. Дубно здійснюють:  служба у справах дітей Дубенської міської ради, управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дубно,  міський центр соціальних служб, відділ охорони здоров’я Дубенської міської ради, КЗ “Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів”, фізичні особи, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558.   
Отримувачами соціальних послуг можуть бути особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. 
Відповідно до Закону складними життєвими обставинами є обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.
Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини:

 • а) похилий вік;
 • б) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
 • ґ) інвалідність;
 • д) бездомність;
 • е) безробіття;
 • є) малозабезпеченість особи;
 • ж) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • з) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • и) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • і) жорстоке поводження з дитиною;
 • ї) насильство за ознакою статі;
 • й) домашнє насильство;
 • к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • л) шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; 

Соціальні послуги, що надаються

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дубно: 

 • - Догляд вдома;
 • - Соціальна адаптація;
 • - Консультування;
 • - Представництво інтересів.

Управлінням праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради:

 • - Інформування.

Службою у справах дітей:

 •  - Влаштування до сімейних форм виховання;
 •  - Соціальна адаптація;
 •  - Соціальна реабілітація;
 •  - Соціально-психологічна реабілітація;
 •  - Посередництво (медіація);
 •  - Консультування;
 •  - Представництво інтересів.

КЗ “Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів”:

 • - Стаціонарний догляд;
 • - Підтримане проживання;
 • - Соціальна адаптація;
 • - Соціальна профілактика;
 • - Посередництво (медіація);
 • - Консультування;
 • - Представництво інтересів.

Дубенським міським центром соціальних служб:

 • - Соціальний супровід;
 • - Консультування;
 • - Соціальна профілактика;
 • - Соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • - Соціальна адаптація;
 • - Кризове та екстрене втручання;
 • - Представництво інтересів;
 • - Посередництво (медіація);
 • - Інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб.

Відділом охорони здоров’я:

 • - Підтримане проживання;
 • - Соціальна адаптація;
 • - Соціальна профілактика;
 • - Догляд вдома;
 • - Паліативний догляд;
 • - Абілітація;
 • - Консультування.

Фізичними особами, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558:

  • - Догляд вдома.

Куди звертатися за отриманням безоплатних соціальних послуг

Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 
Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення. 
Подання заяви з відповідними документами для отримання соціальних послуг особами з інвалідністю та особами похилого віку, які мають інтелектуальні та/або психічні порушення, проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576. 
Заява в електронній формі подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, електронну систему чи іншу інтегровану з ними інформаційну систему. 
Заяви можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування особи, яка потребує соціальних послуг. 
Перелік необхідних документів
До заяви про надання соціальних послуг обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії): 

 • - копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • - копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • - копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 • - копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
 • - медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • - копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • - копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • - копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • - документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
 • - копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • - акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

Організації, які здійснюють навчання фізичних осіб

Організації, які здійснюють навчання фізичних осіб відповідно до п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 430 “Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності”:

Найменування організації

Рівненська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Код ЄДРПУ 02940316

Місце знаходження організації

33014, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 54

Прізвище, власне імя, по батькові керівника організації

Бєлікова Марія Михайлівна

Контакти організації (номери телефонів, поштова та електронна адреси)

+380967561200; (0362)63-64-93

Контактні дані особи, яка здійснює запис на проходження навчання

Бєлікова Марія Михайлівна

Навчання осіб, які виявили бажання надавати соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності  (Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.03.2021 № 131) проводяться очно і дистанційно згідно Типової програми.  
Для отримання консультації пропонуємо звертатись до   управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради за адресою: м. Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 16 Номер телефону: 4-94-51