Протидія корупції

Корупція є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, вона негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сферу громадську свідомість, міжнародні відносини. Корупція є не стільки кримінологічною та правовою проблемою, скільки соціально-політичною. Корупцію перемогти лише одними адміністративно-правовими, та й взагалі, правовими методами, неможливо. Для цього потрібно змінити зміст і характер самих суспільних відносин. Економічний і соціальний розвиток, стабільність політики та суспільних відносин, як і законодавства в цілому – ось ті головні чинники, які позитивно впливають на зменшення рівня корупції в суспільстві.

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа /1 штатна одиниця/ з питань запобігання та виявлення корупції Дубенської міської ради
Відповідно Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020  № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за №361/34644, та з метою належної організації роботи щодо запобігання корупційним проявам в Дубенській міській раді, самостійних структурних підрозділах, комунальних підрозділах, що входять до сфери управління Дубенської міської ради, визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  Дубенської міської ради(далі – уповноважена особа).
Уповноважена особа здійснює заходи щодо запобігання, виявлення, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, у міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.
Уповноважена особа підпорядкована міському голові. У межах своїх повноважень уповноважена особа організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх дотриманням.
Уповноважена особа проводить свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються міським головою.
 

Основними завданнями уповноваженої особи є:

  • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
  • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;
  • участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;
  • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
  • проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
  • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Контактна інформація:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Дубенської міської ради – Назарчук Олена Василівна,
м.Дубно, вул.Замкова,4,
телефони:
+380 (3656) 32200 (внутр.117),  +380 (3656) 32320
 
Прийом громадян:
Четвер з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00).