Служба у справах дітей

                                  Контакти та структура - на сторінці структури міської ради
Служба у справах дітей Дубенської міської ради (далі служба) є виконавчим органом Дубенської  міської ради, є їй підзвітною та підконтрольною,  підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.
Метою служби є забезпечення в межах визначених законодавством прав в сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг. 

Основні завдання служби

Для досягнення мети своєї діяльності служба вирішує наступні завдання:

 • 1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
 • 2. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.
 • 3. Здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та іншими особами.
 • 4. Здійснює ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).
 • 5. Готує пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста та профілактику негативних явищ у цій сфері.
 • 6. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

Функції служби відповідно до завдань та повноважень

Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції:

 • 1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
 • 2. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей.
 • 3. Забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
 • 4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання.
 • 5. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.
 • 6. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.
 • 7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують на території м. Вінниці.
 • 8. Веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 • 9. Готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дитини матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу.
 • 10. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України.
 • 11. Готує проекти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна ( в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини, створення прийомної сім’ї, призначення опікунами/піклувальниками, звільнення від обов’язків опікуна /піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей.
 • 12. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.
 • 13. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
 • 14. Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав.
 • 15. Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів.
 • 16. Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені.
 • 17. Готує документи щодо усиновлення дітей.
 • 18. Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовують знайомство з дітьми.
 • 19. Здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
 • 20. Влаштовує дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.
 • 21. Здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

 Служба реалізує також наступні функції:

 • 1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.
 • 2. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції служби, за встановленим графіком.
 • 3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції служби на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.
 • 4. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
 • 5. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які належать до компетенції служби.
 • 6. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

Послуги

Служба у справах дітей Дубенської міської ради надає через центр надання адміністративних послуг Дубенської міської ради наступні адміністративні послуги:

 • 1.Визначення місця проживання дитини
 • 2.Визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї
 • 3.Виведення дитини-сироти,  дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, з прийомної сім'ї
 • 4.Влаштування дитини до державного дитячого закладу за заявою батьків
 • 5.Влаштування дитини-сироти,  дитини, позбавленої батьківського піклування до прийомної сім'ї
 • 6.Встановлення опіки/піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
 • 7.Збереження права на житло дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 
 • 8.Звільнення від обов'язків опікуна
 • 9.Змінa імені та/або прізвища дитини
 • 10.Надання висновку про доцільність(недоцільність) повернення дитини в сім'ю
 • 11.Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері/батькові, які повернулись з місць позбавлення волі
 • 12.Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України 
 • 13.Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені дитини
 • 14.Надання дозволу на зняття грошових коштів з банківського рахунку, що належить малолітній дитині
 • 15.Надання дозволу  на оформлення нотаріальних заяв, довіреностей від імені дитини
 • 16.Надання дозволу  на постановку, зняття та перереєстрацію, укладення договору купівлі - продажу автомобіля, право володіння яким мають діти
 • 17.Надання дозволу на укладення договору дарування, прийняття в дар, купівлю майна на ім’я дитини 
 • 18.Надання дозволу на укладення договору дарування стосовно житла (майна), право власності на яке має дитина
 • 19.Надання дозволу на укладення договору дарування стосовно житла (майна), право користування яким має дитина
 • 20.Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, міни стосовно житла (майна), право власності на яке має дитина
 • 21.Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, міни стосовно житла (майна), право користування яким має дитина
 • 22.Надання дозволу на укладення договору поділу стосовно житла (майна), право власності на яке або право користування яким має дитина
 • 23.Надання дозволу на укладення договору про визначення  часток у праві спільної сумісної власності та на дарування, продаж часток житла (майна), право власності на яке або право користування яким має дитина
 • 24.Надання дозволу  на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно
 • 25.Надання дозволу на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна, одним із спадкоємців якого є дитина
 • 26.Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини
 • 27.Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
 • 28.Призначення опіки над майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • 29.Припинення прийомної сім'ї
 • 30.Створення прийомної сім'ї