КНП "Міська лікарня"

Контакти

Повна назва: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБЕНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ: 37624798
Адреса: Україна, 35603, Рівненська обл., місто Дубно, ЛЬВІВСЬКА, будинок 73
e-mail: mail@remove-this.dubnohospital.com.ua 

Завдання

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я;
 • • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • • проведення профілактичних оглядів; 
 • • виробництво лікарських засобів;
 • • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • • організація та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • • навчально-методична, науково-дослідницька робота; 
 • • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства. 

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, лише після його отримання в порядку, визначеному законодавством України.
Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

Структура

У підприємстві функціонують такі підрозділи:

 • -кардіологічне відділення
 • -травматологічне відділення
 • -травматологічний пункт цілодобового обслуговування
 • -хірургічне відділення
 • -неврологічне відділення
 • -урологічне відділення
 • -інфекційне відділення
 • -отоларингологічне
 • -дитяче відділення
 • -відділення стаціонарної паліативної допомоги
 • -відділення анестезіології та інтенсивної терапії
 • -приймальне відділення
 • -паталогоанатомічне відділення
 • -експрес-лабораторія
 • -клініко-діагностична лабораторія
 • -відділення заготівлі та переробки крові
 • -фізіотерапевтичне відділення
 • -офтальмологічне відділення стаціонару денного перебування хворих
 • -кабінет освідчення на алкогольне та наркотичне сп'яніння
 • -кабінет УЗД діагностики
 • -кабінет ендоскопії

Пам`ятка пацієнту

З 01.04.2020 року на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» запрацювала Програма медичних гарантій. Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради надає певні послуги пацієнтам безкоштовно, потім подає звіт про виконану роботу в НСЗУ, а НСЗУ оплачує підприємству виконану його спеціалістами роботу. Так це працює.
Процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання КНП «Дубенська міська лікарня» певних вимог до умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг. Медичні послуги, до яких застосовується єдиний опис щодо специфікації послуг і до надання яких встановлюються єдині умови надання таких послуг, згруповані в пакети медичних послуг. Тобто, існують єдині стандарти надання певної медичної послуги для всіх закладів охорони здоров’я України, а послуги, схожі між собою за об’ємом надання медичної допомоги і їх вартістю, згруповані в пакети послуг.
Умови надання послуг - стаціонарно.
Підстави отримання безкоштовної послуги:

 • -прописка та фактичне місце проживання значення не мають; 
 • -направлення сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або лікуючого лікаря КНП «Дубенська міська лікарня»;
 • -доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • -направлення з іншого відділення підрозділу підприємства в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • -можливе самозвернення у невідкладному стані;
 • -без направлення безоплатно консультація педіатра.

 
Щодо платних послуг у КНП «Дубенська міська лікарня»:
Якщо пацієнт не має декларації і електронного направлення, якщо на нього не поширюються випадки щодо самозвернення, описані вище, або пацієнт не хоче звертатись до сімейного лікаря, то медична послуга такому пацієнтові може надаватися як платна. Цю можливість визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138. Перелік платних послуг, які можна отримати в КНП «Дубенська міська лікарня», затверджено рішенням виконавчого комітету Дубенської міської  ради від 17.09.2020р. № 311, їх вартість розрахована та затверджена директором КНП «Дубенська міська лікарня». Їх можна побачити на інформаційних стендах підприємства, або отримати інформацію про них в медичного реєстратора чи в лікаря. Також їх можна побачити у нас на сайті Дубенської міської ради - переглянути
 
У будь-якому випадку, першочергово потрібно звертатися до свого сімейного лікаря
Здоров’я Вам!

Боротьба з корупцією

Повідомити про факт коорупції по каналах:

 • -e-mail: dml.antikor@remove-this.gmail.com 
 • -адреса : 35603, Рівненська обл., м.Дубно вул.Львівська 73 (з позначкою "Про корупцію")