Бюджет

Однією з важливих проблем формування місцевих бюджетів є забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та формування міжбюджетних відносин з метою підвищення рівня фінансової самодостатності шляхом посилення бюджетної децентралізації. Для того щоб громада була здатною забезпечити виконання своїх завдань, вона повинна володіти відповідним обсягом фінансових ресурсів, які є необхідними для покриття власних витрат. Принцип фінансової самостійності є ключовим під час формування бюджетів органів місцевого самоврядування.
Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»(OpenBudget), метою якої є створення системи, що надасть доступ громадянам до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення.
Одним з головних модулів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» є «Бюджет для громадян» - форма презентації основних бюджетних показників, спрямована на інформування широкого кола громадськості в доступній формі про основні цілі, завдання та пріоритети бюджетної політики, джерела наповнення бюджету, обґрунтування бюджетних витрат, планові і досягнуті результати використання бюджетних коштів.
Переглянути вищезазначені показники міського бюджету Дубно можливо за посиланням:  https://openbudget.gov.ua/local-budget/17202100000/info/indicators