Фінансова звітність установ

Розпорядниками інформації є державні комерційні та казенні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі відповідно до частини 2 статті 22 Господарського кодексу України. Вимоги до фінансової звітності суб’єктів затверджені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі — Положення). Форми звітності визначені в додатках 1 та 2 до Положення. Державна фіскальна служба України веде Реєстр форм електронних документiв, що використовуються для подачі електронної звітності.
Фінансова звітність надається Державній фіскальній службі України, Державній службі статистики України, органам, до сфери управління яких належать підприємства та іншим суб'єктам відповідно до пункту 2 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419. Крім цього, питання подачі фінансової звітності до суб’єктів управління визначені пунктом 6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205

Інформація про фінансову звітність, що подається Дубенською міською радою, самостійними управліннями та відділами а також підпорядкованими комунальними підприємствами, установами та організаціями доступна у машиночитному форматі на порталі відкритих даних Дубенської міської ради (https://ckan.dubno-adm.rv.ua). Нижче подаємо перелік посилань по підрозділах:

Структурні підрозділи

Комунальні підприємства