Доступ до публічної інформації

Загальні правила роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку

Дубенська міська рада у своїй роботі щодо розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому керується Законом України Про звернення громадян, Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (далі – Указ), постановами Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" та
від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, засобах масової інформації”, нормативно-правовими документами голови обласної державної адміністрації та міського голови з цих питань.

Звернутися до посадових осіб Дубенської міської ради та виконавчих органів можна такими способами:

Письмовим зверненням:

  • написати заяву та відіслати поштою за адресою: Дубенська міська рада,вул.Замкова,4, м.Дубно, Рівненської обл., 35600.
  • здати заяву особисто або через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, у громадську приймальну міської ради (на першому поверсі).
  • вручити посадовій особі на особистому прийомі, який проводиться.

За телефоном "гарячої лінії" згідно графіку:

Електронною поштою:

Запобігання проявам корупції

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Надання публічної інформації Дубенською міською радою здійснюється відповідно до розпорядження Дубенського міського голови від 03.06.2011 №63-р “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.