Генеральний план

При роботі над Генеральним планом була використана науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Дубно Рівненської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», виконана Науководослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень в 2014 р. та затверджена наказом за №464 від 03.07. 2015р. Міністерства культури України.
Генеральний план м. Дубно розроблений з використанням ГІС-технологій ArсGIS 9.2, на цифровій основі М 1:2000, виконаної Державним науково-виробничим підприємством «Рівнегеокадастр» (м. Рівне) та наданої замовником у складі вихідних даних.
Згідно завдання на проектування основні показники генерального плану визначені на розрахунковий період (етап 15-20 років) до 2036 року. Строк дії генерального плану не обмежується.

Текстова частина

Графічна частина