Статут громади

Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Дубна, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Дубна, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Дубна, статус органів самоорганізації населення.
Місцеве самоврядування в місті Дубні /надалі для цілей цього Статуту використовується - міське самоврядування/ - це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста /надалі для цілей цього Статуту використовується - міська громада/ самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України. Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.