Заробітна плата

Соціальні стандарти у 2024 році

Розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», прийнятий 09.11.2023.
Відповідно до статті 7 Закону передбачено:
«Установити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
працездатних осіб – 3 028 гривень;
працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;
осіб, які втратили працездатність, – 2 361 гривня».
Стаття 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачає збільшення мінімальної заробітної плати у 2024 році, а саме:
«Установити з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня – 7 100 гривень, з 1 квітня – 8 000 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

Графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати

 

Узагальнений графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності Дубенської міської територіальної громади на 2024 рік

№ з/п

Назва підприємства

1

КНП “Пологовий будинок” Дубенської міської ради

Графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати за березень 2024 року по КНПП Пологовий будинок Дубенської міської ради погоджено 09.07.2024

Графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати за березень 2024 року по КНПП Пологовий будинок Дубенської міської радиПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Законодавство:

  • Конституцією України гарантовано право кожного громадянина на працю та гідну винагороду за неї. 
  • У статті 95 Кодексу законів про працю України визначено поняття мінімальної заробітної плати - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
  • Ст. 24 Закону України "Про оплату праці" закріплено, що: заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Захист прав в сфері оплати праці
Відповідно до ст. 21 працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. 
Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника. 
Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання. 
Відповідно до ст. 30 Закону України про оплату праці при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 

  • а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
  • б) розміри і підстави утримань із заробітної плати;
  • в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 

Роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку. 
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ст. 43 Конституції). Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору (ст. 21 Закону «Про оплату праці»).
– Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку; своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (ст. 97 Кодексу законів про працю (КЗпП), ст. 15 і 24 Закону «Про оплату праці»)
– Заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 155 КЗпП; ст. 24 Закону «Про оплату праці»).
– У разі звільнення працівника, керівництво повинно провести з ним повний розрахунок, не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Якщо працедавець при звільненні працівника несвоєчасно провів з ним повний розрахунок, то відповідно до ст. 117 КЗпП, підприємство повинно виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку («вимушений прогул»).
У випадку затримки виплати заробітної плати працівник має право відповідно до ст. 34 Закону «Про оплату праці» звертатись до роботодавця з метою компенсування втрати частини заробітної плати в зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги. Згідно із Законом «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання провадиться компенсація втрати частини заробітної плати своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої заробітної плати на один і більше календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця. У разі, якщо власник, або уповноважений ним орган, чи особа, відмовиться виплачувати компенсацію, працівник має право звернутися з позовом до суду про стягнення цієї компенсації.
Відповідальність за невиплату заробітної плати
За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством. 
Відповідно до статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення визначено адміністративну відповідальність за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
А згідно зі статтею 175 Кримінального кодексу за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, передбачається покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо невиплата вчинена внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Крім того слід зазначити, що Конституція України гарантує право кожному громадянину на звернення до суду за вирішенням порушених прав. 
Тому, у разі порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Графік погашень

Графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Дубно

з/п

Найменування

показника


Борг

на 01.05.2021

Очікувана заборгованість


Станом

На

01.08.2021


Станом

на

01.09.2021

Станом

на

01.10.2021

Станом

на

01.11.2021


Станом

на

01.12.2021

Станом

на

01.01.2022


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Економічно активні ,

всього

154,7

124,7

94,7

64,7

30,7

-

-


в тому числі:

ТзОВ “Зевс “ЛТД”

154,7

124,7

94,7

64,7

30,7

-

-

.