Екологічні програми міста

Екологічна програма - це комплекс взаємоузгоджених територіальних природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення співіснування природних екологічних систем і суспільства. Розробляється, як правило, на перспективу п'ять, десять і більше років. Екологічна програма передбачає заходи щодо стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища України на окремих його складових (повітряного басейну, водних тощо). Такою програмою визначається єдина політика у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування. 
Назва програми Роки виконання Посилання на рішення міської ради Звіти про виконання
1 2 3 4
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Дубно 2019-2023 №3271 від 18.12.2018р 2018
Програма забезпечення населення якісною питною водою 2006-2020 №1304 від 28.10.2005р 2018
Програма ліквідації наслідків підтоплення територій м.Дубна 2016-2020 №47 від 11.12.2015р 2018
Програма поліпшення утримання об'єктів благоустрою міста 2016-2020 №45 від 11.12.2015р 2018
Програма впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення 2016-2020 №1100 від 4.11.2016р 2018