Оцінка впливу на довкілля

Суть процедури оцінки впливу на довкілля

Оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) згідно європейського підходу, перенесеного до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», є процедурою, за допомогою якої вплив на довкілля планованої діяльності, враховується компетентним органом під час прийняття рішення про погодження такої діяльності.
ОВД – це процедура, яку проводять компетентні органи, яка має чітко визначені етапи, права і обов’язки її суб’єктів. Сумлінне проведення цієї процедури у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, має своїм наслідком досягнення очікуваної мети – запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.
ОВД проходять не усі проекти, а лише ті, які можуть мати значний вплив на довкілля. Закон містить вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (частини 2 і 3 статті 3 Закону). Закон прямо забороняє розпочинати провадження такої планованої діяльності, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності (частина 4 статті 3 Закону).
ОВД проводиться обов’язково перед прийняттям рішення про провадження планованої діяльності (частина 1 статті 3 Закону). Проведення її після такого рішення позбавлене будь-якого змісту, адже у такому разі результати ОВД не можуть бути враховані органом, що дозволив реалізацію проекту. ОВД проводиться щодо планованої діяльності, тобто діяльності, яка лише планується. За загальним правилом, ОВД не проводиться щодо діяльності, яка вже реалізується. Виключенням із цього правила є розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, щодо яких проведення ОВД є обов’язковим (частини 2 і 3 статті 3 Закону).
Дубенська міська рада зареєстрована в Реєстрі ОВД, має свій кабіент у якому розміщуються всі матеріали котрі виробляються в даних процесах, а саме: 
  • Повідомлення про плановану діяльність
  • Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень
  • Зауваження і пропозиції до обсягу досліджень органу влади
  • Звіт з ОВД
  • Оголошення про початок громадських обговорень
  • Звіт про громадське обговорення
  • Висновок з оцінки впливу на довкілля /рішення про відмову
  • Вимога про надання умов щодо обсягу досліджень

Реєстр ОВД Дубенської міської ради

Дата оприлюднення Ідентифікаційний номер/п Назва будівництва Короткий опис Адреса об'єкта будівництва Посилання на матеріали ОВД
1 2 3 4 5 6
19.03.2018 2018319327 Очисні споруди каналізації Реконструкція існуючих очисних споруд потужністю 4200 м3/добу, проектна потужність після реконструкції очисних споруд буде становити 10000 м3/добу. Передбачається облаштування (реконструкція) мулових майданчиків м.Дубно, вул.Комунальна матеріали ОВД
09.08.2019 2019874266 ТОВ "Макані" Будівництво та експлуатація вітрової електростанції Рівненська область місто Дубно матеріали ОВД