Гуртки та секції

Прийом у гуртки закладів позашкільної освіти може здійснюватися протягом навчального року на вільні місця за бажанням учнів і за згодою батьків.
Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених закладах позашкільної освіти.
Прийом учнів до закладу позашкільної освіти для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Батьки та учні самостійно обирають гурток, напрямок та заклад позашкільної освіти.

Будинок дітей та молоді

Станція юних техніків

Дубенська юнацька спортивна школа