Позашкільні навчальні заклади

Будинок дітей та молоді

П.І.П. керівника закладу: Гуменюк  Марія  Степанівна
Адреса  навчального закладу: 35600, Рівненська  обл.,  м.Дубно, майдан Незалежності, 1.
Телефон навчального закладу: (03656) 4-21-98
Електронна  адреса  навчального закладу: bdm_dubno@remove-this.ukr.net 
Центром позашкільної освіти міста Дубна є Будинок дітей та молоді. Він функціонує з метою здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної, дозвіллєво-розважальної, туристсько-краєзнавчої, навчально-тренувальної, спортивно-оздоровчої роботи. Виховання дітей та молоді, формування у них системи цінностей і духовних пріоритетів є першочерговим завданням Будинку дітей та молоді. Саме провадження системи виховної роботи є передумовою створення середовища з потужним виховним впливом на особистість, на формування свідомості, самосвідомості вихованця, на виховання духовної культури.
Основним завданням Будинку дітей та молоді є:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду;
- формування національної свідомості і високої духовності вихованців;
- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
- пошук, розвиток і підтримка здібності, обдарованих і талановитих дітей;
- організація дозвілля вихованця, пошук його нових форм;
- профілактика бездоглядності, правопорушень;
- формування здорового способу життя вихованців;
- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Пріоритетним напрямком роботи педколективу є розвиток творчої особистості та стимулювання дітей до самореалізації.
Близько 1000 дітей міста мають можливість займатися в гуртках, клубах, секціях на базі п’яти відділів:
- художньо-естетичний;
- туристсько-краєзнавчий клуб «Едельвейс»;
- еколого-натуралістичний;
- фізкультурно-спортивний;
- Центр дозвілля.
Гордістю закладу є такі колективи:
- Зразкова художньо-прикладна студія «Веселка»
- Зразкова художньо-прикладна студія «Самоцвіти»
- Зразкова драматична студія «Фантазія»
- Зразкова лялькова студія «Сонечко»
- Зразковий ВІА «Тарас Бульба»
- Зразковий ансамбль пісні «Волиняночка»
- Народний ансамбль танцю «Україночка»
 
Провідною у роботі закладу є ідея формування творчо розвиненої, здатної до самореалізації особистості. Навчально-виховний процес спрямовується на гармонійне забезпечення духовного, естетичного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей, створення таких умов, у яких дитина могла б не тільки реалізувати свої можливості, а й досягти успіхів у тій сфері, що відповідає її особистим обдаруванням.

Комунальна установа "Інклюзивно - ресурсний центр"

Одварко Людмила Степанівна,  25 липня 1976 року народження,    освіта вища,  педагогічний стаж -  23 роки  
Заснування: 2018 рік — комунальна установа  “Інклюзивно-ресурсний центр” Дубенської міської ради ( рішення від 25 травня 2018 року за №2601)
Адреса: 35600, Рівненська обл., місто Дубно, вулиця Грушевського,  16 
тел.0666569005 irc1dubno@ukr.net; E-schools.info
Форма власності — комунальна, утворений на базі МНВК м.Дубно.
Загальна площа приміщення -  252,4 м², 7 кабінетів.

  • Кількість дитячого населення від 2 до 18 років, які обслуговуються ІРЦ — 7562 дитини
  • Кількість дитячого населення від 2 до 18 років, які знаходяться на обліку у ІРЦ — 156 дітей

Основні напрямки діяльності
Кількісний склад колективу, педагогічний контингент:
8 педагогічних працівників:

  • директор,
  • вчитель-логопед -  2,
  • практичний психолог — 2,
  • вчитель-реабілітолог — 1,
  • вчитель-олігофренопедагог — 2,
  • вчитель-сурдопедагог — 1.

Господарсько-обслуговувальний персонал: немає.
Матеріальна база: комп'ютерні планшети  4, багатофункціональний пристрій EPSON ,принтер,  інтерактивний мультимедійний комплект , ламінатор , комплект меблів, стіл-парта “Росток”, стаціонарний масажний стіл, сухий басейн, балансири 2, модульні лабіринти, Юнгіанська пісочниця 1.
Мережа Інтернет, швидкість: Укртелеком   50 мегабіт в секунду
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладах освіти:  48 дітей.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги: безпосередньо в ІРЦ: 25; в закладах освіти:  42 дитини  в закладах загальної середньої освіти, 6 - в дошкільних закладах.
Організація інформаційно-просвітницької діяльності: засідання за круглим столом, конференції, семінари, виступи, лекції,  тренінги, онлайн-зустрічі, соціальні мережі. 

Дубенська дитячо-юнацька спортивна школа

П.І.П. керівника закладу: Лозанюк Василь Володимирович
Адреса  навчального закладу: 35600, Рівненська  обл.,  м.Дубно, вул. Тимофія Шапошнікова, 16а
Телефон навчального закладу: 
Електронна  адреса  навчального закладу: 
Код ЄДРПОУ 22569999

 

 

Дубенська міська станція юних техніків

ПІБ керівника закладу: Рамський Андрій Георгійович
Адреса навчального закладу: вул. Запорізька, 24, м. Дубно, Рівненська обл., 35600
Телефон навчального закладу: (03656) 2-27-23
Електронна адреса навчального закладу: sytdubno@remove-this.ukr.net 
Адреса сайту навчального закладу: http://dubno-sut.edukit.rv.ua
 Дитяча технічна творчість – це опанування технікою креслення, моделювання, конструювання, усвідомлення значення новаторства, формування готовності вихованців до обґрунтованого вибору професії.
Найбільш важливим у роботі з гуртківцями ми вважаємо:
-виявляти і підтримувати в учнів інтерес до технічної творчості
-формувати у гуртківців прагнення до професійного зростання
-розвивати мотивацію гуртківців до творчої діяльності, що сприяє формуванню бажання реалізувати власні творчі здібності
Зміст навчально-виховної діяльності у Дубенській СЮТ спрямовується на формування системи компетентностей та гуманістичних цінностей особистості, такий підхід реалізується через різні напрями роботи та вільний вибір дитиною видів діяльності.
Головною метою Дубенської міської станції юних техніків є забезпечення набуття гуртківцями техніко-технологічних знань, умінь та навичок, розширення наукового світогляду, оволодіння сучасною технікою та технологіями, залучення до науково-дослідницької та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки, а також розвиток їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у допрофесійному визначенні.
Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі забезпечує:
-вільний розвиток особистості, розширення ступенів її самостійності
-умови для здобуття знань, формування умінь і навичок відповідно до соціокультурних і освітніх потреб дітей, учнівської молоді
-задоволення потреб у творчій самореалізації, професійному самовизначенні
-формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, до себе, природи, мистецтва, праці
-соціальний захист, організацію змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців; вирішення проблеми соціальної адаптації дітей і учнівської молоді до нових умов життя, становлення їх соціального досвіду. 

Дубенський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

ПІП керівника закладу: Берекета Володимир Миколайович
Адреса навчального закладу: м.Дубно вул..Грушевського, 16
Телефон навчального закладу: (03656)4-41-07
Електронна адреса навчального закладу: mnvk-dubno@remove-this.ukr.net 
Подати електронну заявку на зарахування можна за адресою "Зарахування"