Заклади позашкільної освіти

Будинок дітей та молоді

П.І.П. керівника закладу: Гуменюк  Марія  Степанівна
Адреса  навчального закладу: 35600, Рівненська  обл.,  м.Дубно, майдан Незалежності, 1.
Телефон навчального закладу: (03656) 4-21-98
Електронна  адреса  навчального закладу: bdm_dubno@remove-this.ukr.net 
Центром позашкільної освіти міста Дубна є Будинок дітей та молоді. Він функціонує з метою здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної, дозвіллєво-розважальної, туристсько-краєзнавчої, навчально-тренувальної, спортивно-оздоровчої роботи. Виховання дітей та молоді, формування у них системи цінностей і духовних пріоритетів є першочерговим завданням Будинку дітей та молоді. Саме провадження системи виховної роботи є передумовою створення середовища з потужним виховним впливом на особистість, на формування свідомості, самосвідомості вихованця, на виховання духовної культури.
Основним завданням Будинку дітей та молоді є:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду;
- формування національної свідомості і високої духовності вихованців;
- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
- пошук, розвиток і підтримка здібності, обдарованих і талановитих дітей;
- організація дозвілля вихованця, пошук його нових форм;
- профілактика бездоглядності, правопорушень;
- формування здорового способу життя вихованців;
- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Пріоритетним напрямком роботи педколективу є розвиток творчої особистості та стимулювання дітей до самореалізації.
Близько 1000 дітей міста мають можливість займатися в гуртках, клубах, секціях на базі п’яти відділів:
- художньо-естетичний;
- туристсько-краєзнавчий клуб «Едельвейс»;
- еколого-натуралістичний;
- фізкультурно-спортивний;
- Центр дозвілля.
Гордістю закладу є такі колективи:
- Зразкова художньо-прикладна студія «Веселка»
- Зразкова художньо-прикладна студія «Самоцвіти»
- Зразкова драматична студія «Фантазія»
- Зразкова лялькова студія «Сонечко»
- Зразковий ВІА «Тарас Бульба»
- Зразковий ансамбль пісні «Волиняночка»
- Народний ансамбль танцю «Україночка»
 
Провідною у роботі закладу є ідея формування творчо розвиненої, здатної до самореалізації особистості. Навчально-виховний процес спрямовується на гармонійне забезпечення духовного, естетичного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей, створення таких умов, у яких дитина могла б не тільки реалізувати свої можливості, а й досягти успіхів у тій сфері, що відповідає її особистим обдаруванням.

Центр науково-технічної дитячої та юнацької творчості Дубенської міської ради Рівненської області

ПІБ керівника закладу: Рамський Андрій Георгійович
Адреса навчального закладу: вул. Запорізька, 24, м. Дубно, Рівненська обл., 35600
Телефон навчального закладу: 0993116558, (03656) 2-27-23
Електронна адреса навчального закладу: sytdubno@remove-this.ukr.net 
Адреса сайту навчального закладу: http://msutd.osv.org.ua 
 Дитяча технічна творчість – це опанування технікою креслення, моделювання, конструювання, усвідомлення значення новаторства, формування готовності вихованців до обґрунтованого вибору професії.
Найбільш важливим у роботі з гуртківцями ми вважаємо:
-виявляти і підтримувати в учнів інтерес до технічної творчості
-формувати у гуртківців прагнення до професійного зростання
-розвивати мотивацію гуртківців до творчої діяльності, що сприяє формуванню бажання реалізувати власні творчі здібності
Зміст навчально-виховної діяльності у Дубенській СЮТ спрямовується на формування системи компетентностей та гуманістичних цінностей особистості, такий підхід реалізується через різні напрями роботи та вільний вибір дитиною видів діяльності.
Головною метою Дубенської міської станції юних техніків є забезпечення набуття гуртківцями техніко-технологічних знань, умінь та навичок, розширення наукового світогляду, оволодіння сучасною технікою та технологіями, залучення до науково-дослідницької та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки, а також розвиток їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у допрофесійному визначенні.
Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі забезпечує:
-вільний розвиток особистості, розширення ступенів її самостійності
-умови для здобуття знань, формування умінь і навичок відповідно до соціокультурних і освітніх потреб дітей, учнівської молоді
-задоволення потреб у творчій самореалізації, професійному самовизначенні
-формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, до себе, природи, мистецтва, праці
-соціальний захист, організацію змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців; вирішення проблеми соціальної адаптації дітей і учнівської молоді до нових умов життя, становлення їх соціального досвіду. 

Комунальний заклад «Дубенський Центр національно-патріотичного виховання та туризму» Дубенської міської ради Рівненської області

Адреса закладу: 35600, Рівненська обл., місто Дубно,  Дубенський район, вул. Свободи,1 

Керівник: Кравець Ігор Васильович

Контакти: dubno_cnpvt@ukr.net тел.: 0667357864
Сайт: http://www.dubno-rsut.rv.sch.in.ua

Дитячо-юнацька спортивна школа Дубенської міської ради Рівненської області

П.І.П. керівника закладу: Лозанюк Василь Володимирович
Адреса  навчального закладу: 35600, Рівненська обл., Дубенський район, місто Дубно, вул.. Семидубська 16А

Телефон навчального закладу: 0505895263, 03656 4-24-72
Електронна  адреса  навчального закладу: dubno_sport@remove-this.ukr.net
Код ЄДРПОУ 22569999