Новина


До уваги суб’єктів господарювання!

15 травня 2024 року набрали чинності Вимоги до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17954, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2024 за № 76/41421.
Ці Вимоги є обов'язковими для суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми власності, що провадять діяльність у сферах експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме для: 
1) експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, зокрема:
експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; 
експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
2) експертних організацій, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - устатковання), та провадить діяльність у цій сфері як третя сторона; 
3) спеціалізованих організацій, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд, випробування устаткування, що перебуває у його володінні, користуванні (експлуатації).
Інформація про вищезазначених суб'єктах господарювання, у разі, якщо вони відповідають цим Вимогам, протягом 5 робочих днів від дня наступного за днем надходження повідомлення, оприлюднюється на вебсайті Держпраці.
Інформація про суб'єктів господарювання не оприлюднюється на офіційному вебсайті Держпраці, якщо: 
- наявні відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- повідомлення містить недостовірні відомості; 
- обмежено сферу акредитації, тимчасово зупинено або скасовано атестат про акредитацію; 
- у суб'єкта господарювання відсутнє право на проведення робіт у відповідній сфері; 
- суб'єктом господарювання, який зазначений у підпункті 1 пункту 1 цих Вимог, порушено вимоги підпункту 3 пункту 6, підпунктів 1 - 3, 5, 7, 8 пункту 7; 
- суб'єктом господарювання, який зазначений у підпункті 2 пункту 1 цих Вимог, порушено вимоги підпункту 3 пункту 6, підпунктів 2, 3, 5 пункту 7, підпунктів 1 - 3 пункту 9, пункту 10 цих Вимог. 
Постановою КМУ від 26 травня 2004 р. N 687, затверджено «Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Відповідно до пункту 1 Порядку, його дія поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, а також на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію такого устаткування.
Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проведення без проведеного технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) забороняється. 
Основним шляхом до зменшення виробничого травматизму є створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, які є обов`язком роботодавця.