Новина


Інформація про зміни/встановлення тарифу на послугу з постачання теплової енергії на період з 01.10.2024 по 30.09.2025

Обґрунтування щодо встановлення з початку опалювального сезону тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифу на послугу з постачання теплової енергії для потреб категорії споживачів «населення» КП «Дубнокомуненергія» Дубенської міської ради
Зміна чинного законодавства
Відповідно до ст. 20  Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії, тарифи є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.
Відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» комунальними послугами є, зокрема, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», що  затверджений постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 613) (далі - Порядок № 869) передбачено  щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води до початку опалювального сезону. 
Протягом опалювального періоду 2021/2022 рр., 2022/2023 рр. та 2023/2024 рр. до категорії споживачів «населення» застосовувався тариф на послугу з постачання теплової енергії  встановлений рішеннями виконавчого комітету Дубенської міської ради від 01.04.2021 №158, від 07.10.2021 № 434, від 27.09.2022 № 239, від 28.09.2023 №298 у розмірі 2432,47 грн/Гкал (без змін з 01.04.2021)
Керуючись Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (в редакції від 01 травня  2021 року № 1060-ІХ від 03.12.2020)  та вимогами Порядку № 869, КП «Дубнокомуненергія» здійснило повний перегляд тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, а також їх структур на плановий опалювальний період 2024 - 2025 року.
Формування тарифу здійснено для комунальної послуги з постачання теплової енергії за категорією споживачів «населення», при цьому витрати формувались за кожним видом ліцензованої діяльності: виробництво, транспортування та постачання в межах відповідної територіальної громади (м. Дубно). 
Основні фактори, які вплинули на зміну/формування тарифів на теплову енергію та послуги з  постачання теплової енергії:
    1. Зміна вартості природного газу
                                                                                                                                                            грн/1000м3 (з ПДВ)

Статті витрат

Встановлений тариф

з 01.10.23 по 30.09.24

Планований тариф                    з 01.10.24 по 30.09.25

Розбіжність

Природний газ

7420,00

7420,00

0,00

Транспортування газу

163,90

163,90

0,00

Розподіл газу

1848,00

1848,00

0,00

Разом

9431,90

9431,90

0,00

Для розрахунку витрат на природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії  котельними підприємства врахована ціна природного газу, визначена в довгостроковому контракті з постачальником природного газу для категорії споживачів «населення» 7420,0грн/тис.м3 з ПДВ. Крім того, включаємо витрати на послуги з транспортування природного газу – 136,58 грн/тис.м3 з ПДВ (Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013) з коефіцієнтом, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць за 1000куб. метрів  та послуги з розподілу природного газу згідно з договором з газорозподільною організацією АТ «Рівнегаз» на рівні 1848,00 грн/тис.м3 з ПДВ (Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 №2765). Так у планованому тарифі сумарна ціна на газ становить 9431,90 грн/тис.м3. В загальному ціна на природний газ, його транспортування та розподіл не змінилася.
    2. Зміна вартості електричної енергії
   Сумарна ціна електроенергії, що закладена в плановий тариф складає – 7,588536 грн за 1 кВт/год з ПДВ.
У порівнянні з діючим тарифом відбулося зростання ціни на постачання електричної енергії на 28,7 % та плати за  розподіл електричної енергії на 18,8 %.
    3. Зміна вартості на послуги з водопостачання та водовідведення
В розрахунках тарифів включені витрати на послуги з водопостачання та водовідведення на підживлення системи теплопостачання, на технологічні потреби виробництва теплової енергії (хімводоочищення), на господарсько-побутові потреби. Відповідно до рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради №117 від 26.05.2022 вартість послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення складає 20,23грн/м3 та 23,27 грн/м3 (з ПДВ) відповідно. Розмір вартості даних послуг уже враховувався  при розрахунку встановленого тарифу. Тому зростання у витратах в планованому тарифі не відбулося.
З 01 липня 2022 року для абонентів КП «Дубноводоканал» введено плату за абонентське обслуговування за послугу водопостачання та послугу водовідведення, що також врахована у планованому тарифі.
    4. Збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи
Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2024 рік», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки (зі змінами і доповненнями зареєстрованими в Мінсоцполітики 26.12.2023 за №13), положень колективного договору підприємства.
Витрати на оплату праці визначені виходячи з прожиткового мінімуму на працездатну особу – 3028,00 грн (з 01.01.2024) встановленому Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та розміром мінімальної заробітної плати у 8000,00 грн. та планованими рівнями на 2025 рік. В порівнянні з попередньо встановленим тарифом витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи зросли на 22,0 %.
    5. Зміна ставок екологічного податку
Закон України від  30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» з метою стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення навколишнього природного середовища, а також наближення до ставок за викиди  парникових газів в країнах ЄС з 1 січня 2022 року підвищено ставку податку за викиди в атмосферу  двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 10грн./т. до 30 грн./т. 
Для порівняння: за 2019 рік було сплачено екологічного податку 58,4 тис.грн, за 2020 рік – 58,3 тис.грн,  за 2021 рік - 62,6 тис.грн, за 2022 рік – 97,4 тис.грн, за 2023 рік – 89,4 тис.грн На опалювальний період 2023-2024 рр. було заплановано витрат у розмірі 93,5 тис.грн. У планованому тарифі  на опалювальний період 2024-2025 рр враховано суму 98,3 тис.грн. 
    6. Витрати на матеріали, проведення ремонтів та інші витрати
Витрати на матеріали, що необхідні для забезпечення технологічного процесу обраховані виходячи із фактичного використання матеріалів та запчастин за 2022 і 2023 роки з врахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів на обслуговування і поточний ремонт обладнання, теплових мереж та будівель виконано згідно норм ДСТУ Б.Д.1.-1:2013. Обсяг робіт визначено відповідно до дефектних актів, затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів та кошторисів на плановий рік. Планується виконати ремонтні роботи господарським способом, у витратах врахована виключно вартість матеріалів, що необхідні для проведення ремонтних робіт.
    7. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України та вартості основних засобів станом на 01.06.2024 року.
    8. Втрати в мережах
У лютому 2024 року підприємство замовило «Енергетичний аудит/енергетичне обстеження мереж центрального теплопостачання м. Дубно Рівненської області, які обслуговуються КП «Дубнокомуненергія». Відповідно до Звіту з  Енергетичного аудиту/енергетичного обстеження, середні втрати теплової енергії в теплових мережах складають 24,58%, що і враховано при формуванні тарифів на транспортування теплової енергії. У попередньому тарифі розрахункові втрати теплової енергії в мережах становили 15,05%. 
Як підсумок всього вищезазначеного, надаємо порівняльну таблицю запропонованих проектів (планованих) тарифів на теплову енергію та комунальну послугу з постачання теплової енергії для категорії споживачів «населення» у порівнянні з діючими/встановленими (з ПДВ):

 

Тип тарифу

Діючий тариф з 01.10.21 по 30.09.24

Встановлений тариф на період з 01.10.23 по 30.09.24  

Планований тариф  на період з 01.10.24 по 30.09.25

%% росту до встановленого тарифу

1. Одноставковий тариф на теплову енергію за складовою, грн/Гкал:

2432,47

3212,42

4481,18

39,5

 

тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал

1930,73

2241,48

2712,85

 

тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал

483,10

909,68

1614,11

 

тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал

18,64

61,26

154,22

 

 

Тариф на послугу з постачання теплової енергії*,    що надається населенню (з ПДВ), грн/Гкал:

 

2432,47

 

3212,42

 

4481,18

 

39,5

Примітка: * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» від 29.04.2022 протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його скасування нові (встановлені) тарифи на послуги з постачання теплової енергії не будуть  застосовуватися до споживачів комунальних послуг та залишаться на рівні діючого 2432,47 грн. за 1Гкал (з ПДВ).
Структури тарифів надаються у додатках до даної інформації:
- cтруктура тарифів
- додаток