Новина


Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради

Правові підстави проведення конкурсу
 Ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), наказ відділу охорони здоров’я Дубенської міської ради від 10.09.2018 року № 81 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Дубенської міської ради», наказ від 28.01.2021 року № 2-к «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Дубенської міської ради», наказ від 28.07.2021 року №13 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня»  Дубенської міської ради та початок формування конкурсної комісії».
Найменування та місцезнаходження  комунальної установи
Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська міська лікарня»  Дубенської міської ради 35600, Рівненська область, місто Дубно, вулиця Львівська,   будинок 73.
Основні напрями діяльності
Основні напрямки діяльності підприємства та структури закладу визначені Статутом, що додається.
Оплата праці керівника закладу
Умови праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контракт укладається строком на три роки, відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792..
Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі
Документи для участі у конкурсі приймаються з 16 серпня 2021  року по 3 вересня 2021 року включно до 17:00 год. за адресою: м. Дубно, вул. Грушевського, 103, приймальна начальника відділу охорони здоров’я.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок
Телефон для довідок: (03656) 2-20-54, е-mail: vozdmr3@gmail.com, 
 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:
 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:
 8. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 9. пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 10. пропозиції  щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування;
 11. пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.
 12. довідка МВС про відсутність судимості;
 13. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 14. попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;
 15. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;
 16. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);
 17. характеристика з останнього місця роботи.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.
Вимоги до претендентів на посаду : вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або  «Публічне управління» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». стаж роботи на керівних просадах – 5 років.
Дата і місце проведення конкурсу
Конкурс проводиться  9 вересня 2021 року  о 10.00 год. за адресою:   м. Дубно, вул. Грушевського, 103. (актовий зал КНП «Пологовий будинок» Дубенської міської ради).
додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4