Новина


Особливості надання соцвідпусток на дітей

За яких умов надається компенсація за невикористану відпустку матері, що має двох неповнолітніх дітей
 
З першого дня при прийнятті на роботу на працівника оформлюють особову картку за формою № П-2 (затверджена спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656). У п. 10 картки відображається сімейний стан працівника і склад його сім’ї. Ці ж дані (у тому числі наявність дітей) працівник зазначає в автобіографії. Якщо відомості про наявність двох дітей зазначені в особовій картці та автобіографії, то це означає, що роботодавець знав про право працівниці на додаткову відпустку на дітей і повинен був попросити її надати копії свідоцтв про народження дітей» – пояснила головний держінспектор
Додаткова відпустка працівникам, що мають дітей, належить до соціальних відпусток (ст. 1821 КЗпП і ст. 19, 20 Закону про відпустки). Ця відпустка надається за календарний рік, а не за відпрацьований робочий рік. Вона може бути використана працівником у будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини.
Якщо працівник, що має право на цю відпустку, з будь-яких причин не скористався цим правом за декілька попередніх років, він може використати цю відпустку пізніше.  Можливість заміни додаткової відпустки на дітей грошовою компенсацією в разі, якщо працівник продовжує працювати на цьому підприємстві, чинним законодавством не передбачена. Отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки на дітей працівник має право тільки в разі звільнення (ст. 24 Закону про відпустки). Якщо ж звільняється працівниця, якій передбачена додаткова відпустка за підставою «жінка, що має двох або більше дітей віком до 15 років», то господарство повинно виплатити працівниці компенсацію за всі невикористані дні додаткових відпусток на дітей за всі роки, коли вона мала право на ці відпустки. Компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки на дітей господарство повинно виплатити працівниці в день її звільнення, з урахуванням вимог ст. 117 КЗпП, а саме – виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.