Стратегія розвитку міста

Основні стратегічні напрямки розвитку міста окреслені в:
-Стратегія сталого розвитку міста Дубна до 2022 року 
-План місцевого економічного розвитку міста Дубна до 2020 року
-Програма економічного та соціального розвитку міста - 2021

Стратегія сталого розвитку міста Дубна до 2022 року

Документ, в якому структуровані цінності - яким ми з Вами бачимо наше місто та чіткий план -  як ми його зробимо таким. Робота над Стратегією сталого розвитку м. Дубно розпочалася у грудні 2016 року. Вона розроблена Національним університетом «Острозька академія» спільно з виконавчими органами Дубенської міської ради на основі матеріалів, підготовлених робочою групою за  стратегічними напрямками розвитку. До складу робочої групи входили представники місцевого самоврядування, депутати, керівники установ, організацій, лідери громадських організацій, підприємці.
Стратегією визначено:
-майбутній образ міста, яким його хоче бачити громада;
-стратегічні та операційні цілі, досягнення яких забезпечить набуття містом визначеного громадою бачення розвитку;
-процес впровадження Стратегії, тобто логічні послідовні заходи, спрямовані на досягнення цих цілей.
Реалізація Стратегії перетворить наше місто в регіональний центр туризму з розвиненою інфраструктурою та мережею соціально-культурних об’єктів, з новітніми підприємствами, в якому комфортно жити сильній та активній громаді.

План місцевого економічного розвитку міста Дубна до 2020 року

21 липня 2017 року містом прийнято рішення про приєднання до нової  ініціативи  ЄС  «Мери  за  економічне  зростання».  В  рамках  цієї співпраці розроблено План місцевого економічного розвитку міста Дубна до 2020 року.
Пропонуємо Вам ознайомитися із Планом економічного розвитку міста  Дубно  Рівненської  області  до  2020  року,  який  є  фундаментом економічного  зростання  міста  та    яким  визначено  два  пріоритетних напрямки: 
-Створення центру сприяння розвитку підприємництва; 
-Будівництво   комплексу   обслуговування   туристів   з   багатофункціональним використанням території для покращення бізнес-середовища в місті Дубно.
Паралельна  реалізація  2  проєктів  в  рамках  Плану  забезпечить  активізацію  малого  та середнього  підприємництва,  створить  нову  туристичну  інфраструктуру,  залучить  нових підприємців у туристичну сферу, сформує позитивний імідж міста як туристично та економічно привабливого, залучить інвестиції в місто. Розроблений План дасть свої реальні результати вже в найближчі роки за умови сприяння бізнесу та мешканців міста. Час диктує нові критерії успішності міста. На перший план виходять не просто розміри міста  і  його  географічне  розташування,  а  такі  критерії  як  комфорт,  безпека,  можливості працевлаштування,  культурне  середовище,  умови  для  ведення  бізнесу.  І  при  цьому  необхідно зберегти душу Дубна, його історичну самобутність, адже ми отримали місто у спадок від предків і зобов’язані зберегти та примножити це надбання. Нас має об’єднати ідея кращого облаштування міста та відродження його величі. 

Програма економічного та соціального розвитку міста – 2021

Документ, розроблений на вимогу чинного законодавства України (ЗУ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 29.07.2020 року №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»).
Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста у 2020 році у Програмі визначено цілі, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 2021 рік.
Документ містить основні показники економічного і соціального розвитку міста та перелік програм, які реалізовуватимуться у 2021 році із обсягами фінансування.

Звіти про виконання