Новина


Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

Управління праці та соціального захисту населення Дубенської міської ради оголошує проведення в місті конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році (далі – Конкурс) відповідно до Комплексної міської соціальної програми «Турбота», затвердженою рішенням Дубенської міської ради від 18.12.2018р. №3263.
 
 
Організація та проведення Конкурсу, проведення заходів учасниками Конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 (зі змінами).
Мета проведення конкурсного відбору: залучення громадських організацій ветеранів, зареєстрованих у місті Дубно, до співпраці і забезпечення реалізації проектів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним пріоритетними для міста Дубно, та надання фінансової підтримки для здійснення їхніх статутних завдань.
Проекти, що подаються для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких пріоритетних завдань:
 • -інституційний розвиток інститутів громадянського суспільства;
 • -підвищення рівня громадянської та правової освіти населення;
 • -інформаційно-роз’яснювальна робота;
 • -культурно-просвітницька діяльність.
У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
 • 1.Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.
 • 2.Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
 • 3.Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).
 • 4.Проведення заходів з військово-патріотичного виховання.
 У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:
 • - спрямовані на отримання прибутку;
 • - спрямовані на підтримку політичних партій.
Проекти можуть включати, але не можуть обмежуватися наведеним переліком видів діяльності.
Види діяльності в рамках виконання пріоритетних завдань конкурсу не повинні суперечити фінансово-юридичним нормативним актам.
Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції подаються в друкованій та електронній формі.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції несе учасник конкурсу.
 Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:
 • 1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
 • 2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), що додається. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
 • 3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • 4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання у разі, коли:
 • 1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • 2) громадське об’єднання зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
 • 3) громадське об’єднання відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
 • 4) громадське об’єднання перебуває у стані припинення;
 • 5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • 6) установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).
Громадське об’єднання бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
Внесок на виконання (реалізації) програм (проекту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів; як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) можуть становити не більше як 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.
Загальний обсяг фінансування Конкурсу у 2021 році становить 30,0 тисяч гривень.
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми (проекту, заходу) становить 85% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 30,0 тисяч гривень.
Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції приймаються з 11 вересня по 11 жовтня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09:00 до 17:00 години, за адресою: місто Дубно, вул. Кирила та Мефодія, буд. 16, поверх 2.
За додатковою інформацією звертатись за телефоном 3-24-88, е-mail: sobez_dubno@remove-this.ukr.net
Під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними програми (проекту, заходу) може бути змінений організатором конкурсу з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.
Переглянути - Наказ із бланками заяв